Què fem

Els objectius principals de la Xarxa Ecològica de Ponent:

Concretament, volem :

Cobrir una necessitat bàsica: menjar bé

Deixant d'alimentar les empreses (agroindústries locals i multinacionals, grans cadenes de distribució) que augmenten el domini de grans propietaris de terres, de banquers, de polítics… que alhora que esporguen la llibertat de la pagesia, oprimeixen les persones migrades, escanyen les consumidores, acaparen terres i expolien els recursos, depreden el territori.

Sobirania alimentària local, evitar el despoblament

Treballar per evitar el despoblament a través d'enfortir l'economia local i solidària, amb les accions que emprenen i els compromisos que assumeixen les persones que habiten cada municipi: augmentar significativament el nombre de pagesos/es que conreen verdures ecològiques per abastir els pobles des dels pobles.
Establir acords i compromisos entre els nuclis ecomunals i la pagesia de cada poble (pagesia que alhora aporti excedents al Rebost de Ponent per abastir les mancances que puguin haver a d'altres municipis/barris de ciutats de la XEP primerament, i que en segon terme, aporti excedents per abastir altres xarxes i centrals de compres d'altres territoris).
Generar feina a través d'altres projectes productius derivats (obradors compartits, menjadors socials, etc.): treballar per una autonomia integral de les comunitats productores.

Xarxes de suport mutu

La relació continuada a través d'un projecte concret comú (necessitat d'organització, asumir i compartir responsabilitats, generar relacions de confiança, trobades regulars, etc.) pot comportar canvis en les relacions entre les persones. Això pot ajudar a generar xarxes de suport mutu als pobles i barris perquè puguem fer front a les opressions actuals i a les que sorgeixin (objectiu que es fa encara més urgent per donar resposta a la situació de crisi imminent a què ens aboquem). Creiem que urgeix preveure i posar en marxa una xarxa des d'on puguem coordinar-nos.

Incrementar la capacitat de reacció coordinada

Incrementar-la davant les restriccions que considerem injustes, com per exemple, si cal presionar col·lectivament davant la prohibició d'anar als horts comunitaris o de fer mercats pagesos o de a recollir les comandes als espais dels nuclis ecomunals.

Autonomia i insubmissió

Capacitats basades en les xarxes de suport mutu i recolzades per la caixa de resistència: a través d'una part del preu de compra de cada producte, dels excedents que generin altres projectes que sorgeixin o de les aportacions extraordinàries de les sòcies de la xarxa, generar una caixa de resistència sobre la que poder recolzar-nos si, per exemple, cal viabilitzar l'abastiment de menjar durant una vaga; si cal donar suport a les persones que s'hagin quedat sense feina/ingressos (oferint cistelles setmanals a canvi de cobrir tasques de coordinació de la XEP o al seu nucli ecomunal/punt de recollida local...)

Què volem evitar, què defugim :

No és ecològic si ve d’Alemanya.

Tendim cap a autodinamitzar-nos; defugim alimentar la idea d’una necessitat de tècnics i especialistes per funcionar. Si l’autogestió no funciona, ens comprometem a treballar per fer els canvis que calgui perquè funcioni (cosa que no exclou buscar i donar suport, compartir informació amb persones i projectes que ens puguin aportar i a qui puguem aportar coneixements i experiència).

La gent que treballi en la coordinació no ha d’aglutinar i apropiar-se de la informació, sinó que la seva tasca és disponibilitzar-la a la xarxa de nuclis ecomunals.

Volem evitar que ens acostumem a preferir la comoditat de comprar per Internet i rebre la comanda a casa, per sobre del que ens aporten els mercats pagesos i les relacions amb el comerç de proximitat.

Comerç lligat al territori i que a més d’econòmica, té també una tasca cultural / social. Buscar formes de retroalimentació per entrar a formar part activa de la XEP, funcionar com a punts de recollida de productes al detall o assumir altres tasques de coordinació o de recepció/preparació de les comandes allà on no hi hagi nuclis ecomunals, etc.